Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.03.2013 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 21.03.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 24,6663% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПрАТ «Дом-Інвест» складає 1 371 971 (один мільйон триста сімдесят одну тисячу дев’ятсот сімдесят одну) штуку простих іменних акцій, що становить 16,3330% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 42,0004% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Тера-Інвест» становить 0% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Ребус Україна» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 27-Б, оф. 6) становив 6,0627% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Ребус Україна» складає 3 857 429 (три мільйона вісімсот п’ятдесят сім тисяч чотириста двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 45,9218% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1) становив 17,8572% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Хіммет» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» становить 2 479 720 (два мільйони чотириста сімдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, що становить 29,5205% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                   Підвалюк О.В.

                                                                                                                                   

22.03.2013р.

ProEmitent.INFO